• banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

Zawiadomienie

 

ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI
W RAMACH SPÓŁKI CYWILNEJ

Szanowni Państwo,

Jak Państwu wiadomo przez wiele lat prowadziłem indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe VIT-TRA, prof. dr hab. Adam Traczykowski w Kusowie (dalej: PPH VIT-TRA).

Pragnę poinformować, że – począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku – przystąpiłem jako wspólnik do spółki cywilnej prowadzonej dotychczas pod firmą VITTRA BIS Sylwia Skrzeszewska, Marcin Skrzeszewski s.c. w Kusowie (dalej: VITTRA BIS s.c.), a która to spółka od ostatnio wymienionej daty funkcjonować będzie pod firmą:

VITTRA GROUP

prof. dr hab. Adam Traczykowski, Sylwia Skrzeszewska, Marcin Skrzeszewski

spółka cywilna

ul. Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022 Dobrcz,

NIP 5542616125.

Całą swoją aktywność biznesową i naukową (w tym doradczą) będę od tej pory skupiał na działalności w Spółce. Pozwoli to połączyć dotychczasowy potencjał gospodarczy dwóch firm: PPH VIT-TRA oraz VITTRA BIS s.c., jak również stopniowo dokonać rodzinnej sukcesji przedsiębiorstwa.

Dotychczasowe osoby do kontaktu z ramienia PPH VIT-TRA pozostają bez zmian, przy czym działać już  będą w strukturze VITTRA GROUP s.c. (jako zupełnie odrębnego od PPH VIT-TRA przedsiębiorstwa).

Nie zmieni się również oferta handlowa, która stanowić będzie połączenie asortymentu oferowanego dotychczas przez PPH VIT-TRA, jak i VITTRA BIS s.c., chociaż cała sprzedaż i fakturowanie następować już będą przez VITTRA GROUP prof. dr hab. Adam Traczykowski, Sylwia Skrzeszewska, Marcin Skrzeszewski spółka cywilna. Oczywiście skład i jakości produktów pozostaną bez zmian. Również wszystkie zakupy dokonywane będą przez VITTRA GROUP s.c.

Proszę o uwzględnienie opisanej wyżej zmiany i adresowanie Państwa przyszłych kontaktów handlowych już na spółkę cywilną (VITTRA GROUP s.c. – szczegółowe dane powyżej), zapewniając przy tym, że – oprócz strony formalnej – nasza dalsza współpraca będzie wyglądać tak jak dotychczas, a nawet, dzięki połączeniu potencjałów dwóch dotychczas odrębnych przedsiębiorstw, ulegać będzie ciągłemu polepszeniu.

vittra group

 

pdf-icon-smallDo pobrania

  • slider_pion-balvit-eng