Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

MATERIAŁY KISZONKARSKIE / FOLIE  / AKCESORIA
kreska-granatowa

Vittra Sil

kreska-granatowa

Zawiera BAKTERIOFAGI hamujące namnażanie się bakterii tlenowych

kreska-granatowa

Mikrobiologiczny dodatek do zakiszania zielonek z traw, koniczyn lub ich mieszanin po ich częściowym przesuszeniu oraz wszystkich rodzajów energetycznych pasz objętościowych zboża (GPS) i kukurydzy (LKS).

1g VitraSilu zawiera 1×1010 CFU bakterii kwasu mlekowego:
• Lactobacillus plantarum
• Lactococcus lactis lactis
• Pediiococcus acidilactici
poza tym zawiera enzymy:
• Cellulase/Hemicellulaese enzyms 50 Mond units/g

Roztwór podajemy:
• w silosie polewając na kolejne warstwy ugniatanej zielonki
• na polu przy pomocy aplikatora
Dawkowanie:
• 1kg na 100ton zakiszanej masy

 

  • slider_pion-balvit-eng