Oferta

  • banner_poziom_03 amg

  • banner_poziom_trawa

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_01

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / HIGIENA POZYSKIWANIA MLEKA / AKCESORIA DLA KRÓW
kreska-granatowa

Laska do szacowania jakości lucerny

w warunkach polowych

kreska-granatowa

- termin koszenia lucerny w oparciu o fazę rozwojową nie jest wystarczający, - o jakości lucerny decyduje wysokość łodyg, a w drugiej kolejności faza rozwoju roślin, - analizy chemiczne sa kosztowne, a wyniki przychodzą z opóźnieniem, - w USA opracowano metodę PEAQ do oceny szacunkowej jakości lucerny, - brana jest pod uwagę wysokość roślin i faza rozwojowa do określenia zawartości włókna NDF.
Instrukcja stosowania laski do szacowania zawartości NDF:
Etap 1. Wybierz na polu lucerny reprezentatywne poletko o powierzchni około 0,4×0,4m.
Etap 2. Oceń dojrzałość najbardziej zaawansowanego w rozwoju pędu (łodygi) – faza wegetatywna, pąkowanie, kwitnienie.
Etap 3. Wybierz odpowiednią do fazy rozwojowej skalę na lasce. Znajdź na tym samym poletku najdłuższą łodygę i przystaw do niej laskę. Wyprostuj łodygę i na szczycie pędu odczytaj zawartość NDF.
Ważne uwagi: Ustalając wysokość łodygi nie bierz pod uwagę liści! Najwyższa łodyga nie musi być najbardziej zaawansowaną w rozwoju!
Etap 4. Powtórz te czynności (etap 1 – 3) w czterech albo pięciu reprezentatywnych miejscach na polu.
Opisana metoda  ma zastosowanie w latach pełnego użytkowania:
-  w pierwszym, drugim i trzecim pokosie,
- do wszystkich odmian uprawnych lucerny siewnej i lucerny mieszańcowej,
- do zasiewów jednogatunkowych (czystych),
- na plantacjach dobrze zagęszczonych,
- na plantacjach nie zachwaszczonych.
  • slider_pion intensive