Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / INNE DODATKI PASZOWE
kreska-granatowa

BUFORVIT

kreska-granatowa

Wysoce skuteczny antykwasicowy naturalny bufor dla przeżuwaczy na bazie zwapnionych alg morskich.

kreska-granatowa

buforvitIntensywne żywienie krów mlecznych, zwłaszcza paszami treściwymi, może prowadzić do znacznego i długotrwałego obniżenia kwasowości żwacza, zaburzeń metabolicznych oraz obniżonej wydajności mlecznej. Dlatego istotne znaczenie ma zapewnienie równomiernej produkcji lotnych kwasów tłuszczowych które obniżają pH żwacza.
Wysokowydajna krowa powinna utrzymać pH  płynu żwaczowego na poziomie 5,8-6,2 w celu zapewnienia optymalnego wzrostu populacji bakterii i pierwotniaków żwaczowych. W tym przypadku dużą role odgrywają środki buforujące naturalnego pochodzenia.
Zwapnione algi morskie – Lithothamnium  calcareum – rosną w czystych i niezbyt głębokich wodach (10-22 metry poniżej poziomu morza). Posiadają one zdolności krystalizowania w swojej plesze minerałów znajdujących się w soli morskiej wapnia, magnezu, siarki oraz mikroelementów.
BUFORVIT charakteryzuje się unikalną, porowatą strukturę plastra miodu, który posiada zwartą krystaliczną strukturę przy czym 1g preparatu posiada aktywną powierzchnię większą niż 8m2. Dzięki temu BUFORVIT może neutralizować nadmiernie kwaśny odczyn treści żwacza.
Zastosowanie:
40-80 g/szt./dziennie w okresie laktacji oraz 20-40g w zasuszeniu. Ustalając dawkę należy wziąć pod uwagę kwasowość diety. W okresie upałów należy zwiększyć dawkę o 20 %.      
Dostępne pojemności:
25 kg
 pdf-icon-smallulotka
  • slider_pion-balvit-eng