Menu pionowe

Szukaj

Kategorie

ACTIVE-MOS + YEAST SELEN

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

ACTIVE-MOS + YEAST SELEN

kreska-granatowa

MPU  W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM
(-3 TYG DO + 1 TYDZIEŃ PO PORODZIE)

kreska-granatowa

ACTIVE-MOS+yeastACTIVE-MOS+ YEAST SELEN  jest dodatkiem paszowym otrzymanym przez połączenie ACTIV-MOS z wyselekcjonowanymi drożdżami SELENOWYMI.
Produkt ten jest przeznaczony dla krów mlecznych przede wszystkim w okresie  przejściowym (-3 tygodnie + 1 tydzień po porodzie). Podaż w tym okresie stanowi nie tylko poprawę zdrowia krów, ale przede wszystkim cieląt. Podawanie może być przedłużone do skutecznego zacielenia (25g/szt./dz).
Działalność metabolitów mannanooligosacharydów i beta –glukanów , jak również drożdży selenowych ma działanie prozdrowotne.
METABOLITY:
działają aktywnie w obniżonym pH żwacza, zapobiegając kwasicy,
stymulują rozwój bakterii wykorzystujących kwas mlekowy,
zwiększają pobranie paszy i podnoszą wydajność mleczną oraz % białka i tłuszczu,
są źródłem witamin z grupy B, łatwo przyswajalnych nukleozydów, nukleotydów, lizyny i metioniny oraz krótkich peptydów.
ACTIVE-MOS+yeast1MANNANOOLIGOSACHARYDY (MOS)
pełnią funkcję prebiotyków,
znacznie poprawiają odczynu jelit poprzez kolonizowanie bakterii typu E.coli i Salmonella w  przewodzie pokarmowym, a następnie niwelowane przez bakterie  grupy Lactobacillus i Bifidobacterium,
wpływają na ekspresję cytokin w wątrobie i stymulują naturalną odporność organizmu,
zwiększają długość kosmków jelitowych podnosząc skuteczność trawienia i wykorzystania składników pokarmowych.
optymalne funkcjonowanie bariery jelitowej ogranicza nie tylko rozwój bakterii, ale również wiązanie mikotoksyn, takich jak DON, toksyna T-2 i HT-2, ZEA.
mos-elit5BETA-GLUKANY- 1,3/1,6
różnią się budowa cząsteczkową od glukanów  produktów zbożowych,
wykazują właściwości immunomodulacyjne, pobudzając odporność nieswoistą,
zwiększają mobilizację komórek odpornościowych w miejscu występowania patogenów i mikotoksyn,
zwiększają zdolność rozpoznania drobnoustrojów, ich otaczanie i fagocytozę,
wzmagają reakcję odporności nabytej – limfocyty T i B rozpoznają i zwalczają określone antygeny.
YEAST SELEN
U krów w okresie okołoporodowym:
wzrost poziomu przeciwciał i zwiększanie aktywności fagocytarnej granulocytów obojętnochłonnych i makrofagów,
wzrost liczby limfocytów T i B,
obniżenie przypadków zapalenia  błony śluzowej macicy,
znaczne ograniczenie liczby torbielowatości jajników, zatrzymania łożyska i zapaleń wymienia,
podwyższenie jakości siary – wyższe poziomy IgG, IgA i IgM,
wzrost wydajności mlecznej, nawet o 1,5 kg/szt/dzień,
podwyższenie koncentracji selenu w mleku.
U cieląt
obniżenie śmiertelności  cieląt,
znaczne polepszenie zdrowotności cieląt po porodzie, lepszy, rozwój i przyrosty masy ciała,
zapobieganie chorobie białych mięśni,
wyższa odporność na choroby zakaźne (np. E. coli, Salmonella) oraz pasożytnicze (Eimeria i Cryptosporidium).
Zastosowanie: 30 g/szt./dz.
Dostępne pojemności:
25 kg
 pdf-icon-smallulotka

Archives

Bookmarks