Oferta

Nowości

  • banner_poziom_03 amg

  • banner_poziom_trawa

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_01

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

ACTIVE-MOS

kreska-granatowa

DLA PRZEŻUWACZY
kreska-granatowa

Unikalna metoda pozyskiwania mannano-,frukto- i galakto- oligosacharydów

ACTIVE-MOS

ACTIVE-MOS1Działanie na krowy mleczne:

szybkie niwelowanie obniżonego pH żwacza, zapobieganie kwasicy,
stymuluje rozwój bakterii bifidofilnych,
zwiększa pobranie paszy i podnosi wydajność mleczną, % tłuszczu, % białka oraz %  kazeiny,
źródło nukleotydów, nukleozydów,  lizyny, metioniny i wolnego azotu,
eliminuje patogenne bakterie (E. Coli, Salmonella) w przewodzie pokarmowym,
zwiększa odporność swoistą i nieswoistą,
obniża liczbę przypadków zapalenia macicy, torbielowatość jajników, zatrzymanie łożyska, zapaleń wymienia i schorzeń racic,
znaczne podwyższenie wskaźników rozrodu,
podwyższenie jakości siary – wyższe poziomy IgG, IgA i IgM,
lepsze wykorzystanie paszy (o ok. 10%),
poprawia skuteczność wykorzystania azotu – zmniejszone wydzielanie z moczem.

Działanie na cielęta:

znaczne obniżenie śmiertelności cieląt,
polepszenie zdrowotności cieląt po porodzie, lepszy rozwój, znaczne wyższe przyrosty masy ciała,
zwiększa wydzielanie mucyny przez komórki kubkowe jelita ograniczając zakażenia Eimeria i Cryptosporidium,
przyspiesza rozwój żwacza,
ogranicza występowanie biegunek typu Coli,
poprawa naturalnej odporności cieląt.

Zastosowanie:

Bydło    10 – 20g/szt    Cielęta    5 – 10g/szt/dz
Dostępne pojemności:
25 kg
 pdf-icon-smallulotka
  • slider_pion intensive