Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

ELITOX®

kreska-granatowa

elitox1Elitox jest doskonałym eliminatorem mikotoksyn znajdujących się w paszy oraz wewnątrz organizmu przeżuwaczy, trzody chlewnej i drobiu. Testy wykonane w Laboratorium Analitycznym w Waszyngtonie wykazały wysoką efektywność w stosunku do takich toksyn jak: Aflatoksyny, DON, ZEA, T-2 i TH-2.

kreska-granatowa

ELITOX składa się z następujących czynników odżywczych:
1. Chitosan – wielowarstwowy  krystaliczny biopolimer (glino-krzemian) z nanotechnologicznymi mostkami chitynowymi (rys.1) tworzącymi pułapkę dla mikotoksyn. Struktura i jonowe właściwości powodują biegunowe wiązanie aflatoksyn i fumonizyn oraz struktury niepolarne zearalenonu.
2. Enzymy w zakresie degradacji i transformacji dezaktywują rozbudowane mikotoksyny jak DON, niwelując pierścień epoksydowy. Są stabilne w procesie produkcji pasz i efektywne w warunkach przewodu pokarmowego.
3. Naturalne ekstrakty ziołowe oraz witaminy B i C mają za zadanie regenerację wątroby i nerek oraz niwelowanie wolnych rodników.

ElitoxNa podstawie wielu badań wykonanych w wielu gospodarstwach w Polsce wykazano:

– bardzo duży stopień eliminacji mikotoksyn,
- obniżenie, nawet 60% liczby komórek somatycznych,
- poprawa apetytu oraz lepsza praca żwacza
- polepszenie wskaźników rozrodu:
- wzrost wskaźnika inseminacji,
- wyraźniejsze ruje
- mniejsza ilość cyst na jajnikach,
- poprawa odchowu cieląt – wzrost odporności.
Zastosowanie: 10-20g/szt/dzień
Dostępne pojemności
1 kg, 3 kg, 25 kg

 

pdf-icon-smallulotka
  • slider_pion-balvit-eng