Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

MOS-ELIT

kreska-granatowa

MOS-ELIT powstał z połączenia uznanego na świecie bindera mikotoksyn ELITOX®-u oraz Active-MOS zawierającego aktywne mannaooligosacharydy (MOS), oczyszczone beta – 1,3/1,6 – glukany oraz prozdrowotne metabolity. Tego typu połączenie gwarantuje bardzo wysoki stopień niwelowania mikotoksyn, jak również znaczną poprawę zdrowotności i produkcyjności zwierząt.
kreska-granatowa

elitox1ELITOX® składa się z następujących czynników aktywnych:
1. Chitosan – wielowarstwowy – krystaliczny biopolimer (glinokrzemian HS – CAS) z nanotechnologicznymi organicznymi molekułami (chityna z pancerzyków krabów) tworzącymi pułapkę dla mikotoksyn (efekt klatki).  Jego struktura i jonowe właściwości powodują biegunowe wiązanie aflatoksyn i fumonizyn oraz struktury niepolarne zearalenonu.
2. ENZYMY – stosowane są do dezaktywacji „rozbudowanych” mikotoksyn, poprzez degradację i transformację. Niwelują pierścień epoksydowy DON. Są stabilne w procesie produkcji pasz i efektywne w warunkach panujących w przewodzie pokarmowym.
3. NATURALNE EKSTRAKTY ZIOŁOWE I WITAMINY B I C  – mają za zadanie regenerację wątroby i nerek oraz niwelowanie wolnych rodników.
4.  METABOLITY SACCHAROMYCES CEREVISIAE:
W procesie biotechnologicznego pozyskania estryfikowanych ß-glukanów i fosforylowanych oligosacharydów ze ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae, pozostaje znaczna ilość białek i peptydów o bogatym składzie aminokwasowym zawierającym około 30% wolnych aminokwasów, 30% di- i tripeptydów, dużo azotu  w formie anionowej oraz pierwiastki śladowe.
Wykazują one następujące działania u bydła:
działają we wszystkich warunkach środowiska żwacza,
 ograniczają występowanie kwasic oraz schorzeń racic,
stymulują rozwój bakterii wykorzystujących kwas mlekowy w żwaczu (Megasphera elsdeni i Selemonas ruminatum),
polepszają strawność paszy i wykorzystanie składników pokarmowych,
podnoszą pH treści żwacza i obniżają poziom tlenu, co ułatwia rozwój bakterii trawiących włókno,
obniżają ilość produkowanych gazów żwaczowych, szczególnie metanu, dzięki czemu ograniczają straty energii,
zwiększają pobranie paszy i podnoszą wydajność mleczną,
wzrost produkcji białka i tłuszczu w mleku,
poprawiają wskaźniki rozrodu,
są źródłem witamin z grupy B oraz innych substancji bioaktywnych.
mos-elit5
5. OCZYSZCZONE I EKSTRAKTOWANE MANNANOOLIGOSACHARYDY (MOS):
otrzymywane w procesie kontrolowanego oczyszczania i ekstrakowania wyizolowanych fragmentów ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae pełnią rolę prebotyków,
mają zdolność kolonizowania populacji mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym, szczególnie bakterii typu E.coli i Salmonella oraz ich niwelowania przez bakterie z grupy Lactobacillus,
wpływają istotnie na przyrosty masy ciała, a przejawiają się niższym zużyciem paszy na kg przyrostu,
MOS  nie są trawione enzymatycznie, dlatego patogeny związane przez MOS opuszczają jelita bez przyczepiania się do warstwy nabłonkowej,
intensywny rozwój bakterii Bifidobacterium i Lactobacillus, które są asymilowane z kwasami tłuszczowymi o krótkich łańcuchach, obniża pH jelit, warunkując ich zdrowie,
wpływają na ekspresję cytokin w wątrobie i stymulują naturalną odporność organizmu,
zwiększają wydzielenie mucyn przez komórki kubkowe,
MOS wpływa na wielkość kosmków jelitowych.
mos-elit9
6. BETA – GLUKANY
1,3/1,6 różnią się budową cząsteczkową od ß-glukanów obecnych w produktach zbożowych. Otrzymywane są przy zastosowaniu technologii oczyszczania ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae i ich mikronizowania:
tworzą specyficzną siateczkę wiążącą mikotoksyny o dużych rozmiarach, a czas usuwania ich z organizmu jest 7-8 razy krótszy w porównaniu z glinokrzemianami,
wykazują właściwości immunomodulacyjne – pobudzają odporność nieswoistą,
wychwytywane są przez makrofagi, granulocyty, monocyty i komórki dendryczne, zwiększając mobilizację komórek odpornościowych,
lepsza zdolność rozpoznania otoczenia i fagocytozy patogenów,
poprawa odporności nabytej przez limfocyty T i B.
Zastosowanie:
cielęta – 5g/szt./dzień    krowy – 25-30 g/szt.dzień

 

Dostępne pojemności:
1 kg, 4 kg, 25 kg
 pdf-icon-smallulotka
  • slider_pion-balvit-eng