Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa-2020

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

MetSac MOS

kreska-granatowa

Produkt nowej generacji uzyskany przez połączenie metabolitów drożdży Saccharomyces cerevisiae otrzymanych w procesie kontrolowanej fermentacji oraz wyizolowanych fragmentów ścian komórkowych drożdży poddanych mikronizacji celem uzyskania wysokich poziomów mannanooligosacharydów (MOS), 1-3 i 1-6 beta-glukanów, jak również mannozy, galaktozaminy, chityny, galaktozy i innych.
metSac-MosProdukt charakteryzuje się wysokim poziomem białka ogólnego – min. 22,0%, lizyny – 1,56% i metioniny – 0,42%, a przede wszystkim mannanooligosacharydów – 9,9% oraz 1-3 i 1-6 beta-glukanów – 15,5%, co przedstawia tabela.
METABOLITY drożdży Saccharomyces cerevisiae wykazują następujące działanie:
• poprawiają smakowitość dawki pokarmowej i zwiększają pobranie paszy,
• kształtują proporcje między różnymi populacjami bakterii żwacza i sprzyjają namnażaniu bakterii celulolitycznych,
• podnoszą pH treści żwacza, silne działanie antykwasicowe,
• stymulują rozwój bakterii wykorzystujących kwas mlekowy, jak również będących źródłem białka,
• poprawiają bilans energetyczny, szczególnie po wycieleniu, zwiększając poziom lotnych kwasów tłuszczowych,
• są źródłem witamin z grupy B oraz innych substancji bioaktywnych,
mos-elit1• u cieląt, świń i drobiu galaktozamina unieczynnia sporozoity pasożytów Cryptosporium parvum oraz oocyst kokcydiów w jelicie cienkim. Likwidacja polega na odłączeniu i penetracji wnętrza pasożyta,
• wyraźna poprawa strawności dawki pokarmowej i lepsze jej wykorzystanie,
• poprawa wskaźników rozrodu,
• u drobiu znaczne obniżenie liczby Eimeria tenella i E.  Maxima, wywołujących kokcydiozę.
Dostępne pojemności:
20 kg
 pdf-icon-smallulotka    
  • slider_pion-balvit-eng