Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa-2020

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

MET-SAC

dla przeżuwaczy

kreska-granatowa

Mieszanka paszowa uzupełniająca na bazie Saccharomyces cerevisiae, szczep NCYC R646.
kreska-granatowa

met-sac1Głównymi składnikami aktywnymi MPU są oczyszczone i poddane ekstrakcji mannanoolisacharydy, a ponadto beta – 1,3/1,6 – glukany oraz białko zawierające nukleotydy, nukleozydy i wolne aminokwasy.

MET-SAC korzystnie wpływają na:
- oczyszczone i poddane ekstrakcji MOS oraz ß-glukany korzystnie wpływają na równowagę mikrobiologiczną jelit,
- Met-SAC podnosi pH żwacza po karmieniu,
- wpływa na stan jelit u krów poprzez kolonizowanie i eliminowanie bakterii patogennych (E.coli, Salmonella, Campylobacter), przy wzroście pozytywnych mikroorganizmów żwaczowych i jelitowych (Megasphera elsdenii, Selenomonas ruminatum, Bacillus i Bifidobacterium),
- poprawia wykorzystanie azotu, czego efektem jest zmniejszenie wydzielania go z moczem,
- wzrost pobrania paszy i jej strawności. Znaczne podwyższenie poziomu octanów i propionianów oraz glukozy we krwi, co świadczy o lepszym wykorzystaniu energii paszy,
- wzrost produkcji mleka oraz takich parametrów jak białko, kazeina, tłuszcz, przy spadku liczby komórek somatycznych,
- podwyższenie jakości siary i lepszy odchodów cieląt,
- unieszkodliwianie mikotoksyn takich jak: DON, ZEA, T-2, HT-2,
- ograniczenie przypadków torbielowatości jajników, zatrzymań łożyska, zapaleń wymion i schorzeń racic,
- poprawia wskaźniki rozrodu.
Zastosowanie:
Bydło mleczne – 40-80 g/szt./dz    Bydło opasowe – 15-25 g/szt./dz
Dostępne pojemności:
25 kg
 pdf-icon-smallulotka
  • slider_pion-balvit-eng