Oferta

Nowości

  • banner_poziom_03 amg

  • banner_poziom_trawa

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_01

  • banner_poziom_02

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

SELEMAX

kreska-granatowa

SELENOWE DROŻDŻE PASZOWE DLA KRÓW MLECZNYCH
kreska-granatowa

SELEMAX jest dodatkiem paszowym otrzymywanym ze specjalnie wyselekcjonowanych drożdży komórek Saccharomyces cervisiae, które zostały wzbogacone podczas namnażania w selen nieorganiczny i poddane fermentacji tlenowej. W ten sposób w metioninie (aminokwas) w miejsce siarki został wbudowany selen – selenometionina (98%) oraz inne selenobiałka. Ta forma selenu jest najbardziej dostępna formą stosowaną w żywieniu zwierząt.
Selen organiczny posiada istotne zalety w porównaniu do selenu nieorganicznego, bowiem w postaci  selenometioniny jako, aminokwas, wbudowywany jest tkanką białkową zwierząt. Jest w stanie tworzyć rezerwy selenu, zapewniając w ten sposób właściwy status selenowy oraz  antyoksydacyjny. Organizm matki może przekazywać Se do płodu i potomstwa za pośrednictwem łożyska i mleka
selemax

selemax1Skutki niedoboru

• zamieranie płodów – upośledzony rozwój,
• zapalenie błony śluzowej macicy i torbielowość jajników,
• zatrzymanie łożyska i zaburzenia w inwolucji macicy,
• występowanie zmian nowotworowych,
• zmiany w mięśniu sercowym,
• ochrona cholesterolu we frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) przed działaniem tlenu, wynika z obecności komórkowej  peroksydazy glutationowej (GSH-Px) i innych selenoenzymów, które maja zdolność wiązania się ze  śródbłonkiem jelita,
• częste występowanie skurczy mięśni, co może powodować padnięcia z powodu udaru serca,
• zaburzenia we wchłanianiu w przewodzie pokarmowym,
• zwiększenie podatności na infekcje szczególnie wymienia (mastitis),
• zaburzenia w obrębie układu odpornościowego,
• wzrost podatności na stany zapalne gruczołu mlekowego,
• zaburzenia w tworzeniu części rogowych.
Dodatek drożdży selenowych u przeżuwaczy powoduje:
• podnosi poziom trójjodotyronimy ( T3), a obniża  tyroksyny ((Tn)
• zwiększa status oksydoredukcyjny oraz działanie enzymów antyoksydacyjnych  (SOD, i GSH – Px)
• wzrost odporności poprzez regulację hormonów tarczycy i aktywności białek selenowych,
• szczególnie zalecany u krów przed porodem ( – 3 tygodnie) oraz po porodzie (freh cow), ponieważ stymuluje rozwój płodów i zwieksza produkcje przeciwciał,
• podnosi wzrost poziomu hormonów trzustkowych u krów i cieląt
• u rosnących płodów stymuluje aktywność układu odpornościowego zwiększając poziom przeciwciał,
• zwiększa poziom Se w siarze i mleku
• pozytywne działanie metabolitów, MOS i ß-glukanów.
Dostępne pojemności:
25 kg
 pdf-icon-smallulotka
  • slider_pion intensive