Menu pionowe

Szukaj

Kategorie

KROWY MLECZNE / ŻYWIENIE KRÓW / MIESZ. PASZOWO-UZUPEŁ. / SYPKIE
kreska-granatowa

SOLE ANIONOWE VIT-TRA

DCAB – 10090 mEq/kg

kreska-granatowa

Dodatek paszowy zapobiegający porażeniu poporodowemu

kreska-granatowa

sole-anionoweDeficyt niektórych składników mineralnych lub niewłaściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami prowadzą do wystąpienia schorzeń metabolicznych, takich jak np. porażenie poporodowe.
Podaż przed porodem dużej ilości kationów jednowartościowych głównie z pasz objętościowych zawierających nadmierne ilości potasu i sodu oraz niedobór jonów wapniowych przed i po porodzie często jest przyczyną zalegania poporodowego.
Dlatego w okresie przejściowym (-3 tygodnie przed porodem) po przeanalizowaniu pH moczu należy podawać sole anionowe.
Sole anionowe, zawierające aniony chloru, siarczanu i fosforanu powodują powstawanie w krwi i moczu odczynu kwaśnego, co stwarza warunki do działania parathormonu regulującego gospodarkę wapniowo-magnezową i zapobiegają wystąpieniu porażenia poporodowego.
Wielkość deficytu kationowo-anionowego (DCAD) należy kontrolować oceniając pH moczu:
pH – 5,5 – 6,5     – lekko ujemny DCAD – wskazany w okresie przejściowych
pH powyżej 6,5     – należy podać sole anionowe w ilości 100-400 g./szt./dz.
PH poniżej 5,5     – należy ograniczyć ilość soli anionowych
Skład:
chlorek wapnia, siarczanu magnezu (7xH2O), bentonit.
Zastosowanie:
100 – 400 g/szt/dzień.
Dostępne pojemności:
25 kg
 pdf-icon-small ulotka  

Archives

Bookmarks