Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa-2020

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

MATERIAŁ SIEWNY / KUKURYDZALOGO_CN_NOWE_bez_hasla
kreska-granatowa

Eduardo / FAO 220

kreska-granatowa

Kukurydza mlekiem płynąca

kreska-granatowa

Uniwersalna odmiana oferowana dla gospodarstw, które muszą wyprodukować wysokiej jakości paszę dla bydła mlecznego, a nadwyżki plonu w ziarnie przeznaczają do sprzedaży.
• Znakomity wczesny wigor;
• Bardzo duży udział suchej masy kolb w plonie ogólnym (108% COBORU w 2010 roku);
• Jedna z najwyższych wartości skrobi w ziarnie – DE 2010/2011;
• Koncentracja energii 105% wzorca;
• Wysoka, silnie ulistniona roślina.
ZALECANA NORMA WYSIEWU:
Kiszonka – 90 tys. nasion / ha
Ziarno – 80 tys. nasion / ha
WYMAGANIA GLEBOWE:
Toleruje gleby słabsze
  • slider_pion-balvit-eng