Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

MATERIAŁ SIEWNY / KUKURYDZA LOGO_CN_NOWE_bez_hasla
kreska-granatowa

Fabell / FAO 240

kreska-granatowa

Potęga masy

kreska-granatowa

Roślina o masywnym pokroju o bardzo wysokiej wydajności kolb, dzięki czemu znakomicie nadaje się na wysokoenergetyczną kiszonkę. Świetna zdrowotność kolb i dobry „stay green” zapewniają produkcję zdrowej kiszonki (niska zawartość mykotoksyn).
• Bardzo dobry wczesny wigor;
• Masywna roślina o wysokiej wydajności kolb;
• Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno oraz na kiszonkę;
• W doświadczeniach na kiszonkę uzyskała plony suchej masy na poziomie 109% średniego plonu 3 wzorców;
• Duża tolerancja kolb na głownię;
• Wysoka zawartość skrobi w ziarnie gwarantuje wysokoenergetyczną kiszonkę dla bydła.
ZALECANA NORMA WYSIEWU:
Kiszonka – 85 tys. nasion / ha
Ziarno – 75 tys. nasion / ha
WYMAGANIA GLEBOWE:
Na gleby średnie, a także słabe
  • slider_pion-balvit-eng