Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

MATERIAŁ SIEWNY / KUKURYDZA LOGO_CN_NOWE_bez_hasla
kreska-granatowa

Rubenius / FAO 220 – 230

kreska-granatowa

Szlachetny plon

kreska-granatowa

Nowa odmiana, która łączy bardzo wysoki plon ogólny, przy dużym udziale kolb z wczesnością dojrzewania. Odmiana charakteryzuje się wysokim potencjałem ziarna, przy bardzo wysokiej odporności na wyleganie oraz znakomitą zdrowotnością, może być uprawiana także na ziarno.
• Wybitny wczesny wigor wzrostu;
• Średnia wysokość roślin, przy udziale dużej kolby gwarantuje bardzo energetyczną kiszonkę;
• Zdrowotność ziarna na najwyższym poziomie;
• Wysoka strawność;
• Silny „stay green” utrzymujący się do końca zbioru.
ZALECANA NORMA WYSIEWU:
Kiszonka – 90 tys. nasion / ha
Ziarno – 80 tys. nasion / ha
WYMAGANIA GLEBOWE:
Toleruje gleby słabsze
  • slider_pion-balvit-eng