Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

MATERIAŁ SIEWNY / KUKURYDZA hr-SMOLICE-logo
kreska-granatowa

Ułan / FAO 270

kreska-granatowa

Rośnie w górę z ułańską fantazją

kreska-granatowa

Ułan to średniopóźny mieszaniec trójliniowy przeznaczony w głównej mierze na kiszonkę w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na biogaz.  Młodszy „brat” odmiany Vitras, też charakteryzujący się nieprawdopodobnym wzrostem (około 4 m).
• Zdominował doświadczenia rejestrowe w sezonie 2009 r. w grupie średniopóźnej nie tylko wzrostem, ale także plonem ogólnym suchej masy wynoszącym 24,1 t/ha (114,6% wzorca);
• Wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających, jak i niekorzystnych sezonach (średnio 65,4 t/ha w skali kraju);
• W 2010 roku Ułan potwierdził swój potencjał plonując o tonę suchej masy z ha powyżej odmian wzorcowych, a także plonem suchej masy kolb, który był wyższy od wzorca o prawie 0,5 tony;
• Aby uzyskać bardziej energetyczną kiszonkę zaleca się ścinanie na wysokości kolana.
ZALECANA NORMA WYSIEWU:
Kiszonka – 80 tys. nasion / ha
Biogaz – 90 tys. nasion / ha
WYMAGANIA GLEBOWE:
Na gleby słabe
  • slider_pion-balvit-eng