Oferta

  • banner_poziom_02 balvit

  • banner_poziom_trawa 2021

  • banner_poziom_02 INTENSIVE

  • banner_poziom_02 immunogard

  • banner_poziom_02

MATERIAŁ SIEWNY / KUKURYDZA hr-SMOLICE-logo
kreska-granatowa

Vitras / FAO 260

kreska-granatowa

Do nieba sięga…

kreska-granatowa

Średniopóźny mieszaniec trójliniowy przeznaczony na kiszonkę oraz biogaz – wydajność 9108 m3 do uprawy na terenie całego kraju za wyjątkiem północnej części.
• Dobra tolerancja na chłody wiosenne, co umożliwia wcześniejszy siew;
• Odmiana o bardzo wysokich roślinach i bardzo dużym plonie ogólnym suchej masy (średnio 108,4% wzorca w latach 2008-2011);
• Bardzo dobra strawność kolb i całych roślin potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU;
• Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy;
• Przy zbiorze na kiszonkę, zalecana wysokość ścinania „w kolano”.
ZALECANA NORMA WYSIEWU:
Kiszonka – 80 tys. nasion / ha
Ziarno – 75 tys. nasion / ha
WYMAGANIA GLEBOWE:
Gleby lepsze do średnich
  • slider_pion-balvit-eng