nowość
4 kg
img
  • 4 kg
    img

Zastosowanie

Działanie IMMUNOGARD-u:

Krowy:
– pobudzenie odporności w okresie okołowycieleniowym i w szczycie laktacji
– zapobieganie stanom zapalnym wymienia
– eliminacja szkodliwego działania mikotoksyn
– obniżenie poziomu komórek somatycznych w mleku
– zwiększenie pobrania SM i polepszenie strawności paszy
– poprawa wskaźników rozrodu

Cielęta:
– polepszenie odporności cieląt
– zmniejszenie liczby zachorowań na biegunki
– zwiększenie żywotności cieląt po urodzeniu
– pobudzenie odporności po przebytych infekcjach, leczeniu antybiotykami
– niwelowanie skutków „stresu transportowego”
– przyspieszenie rozwoju żwacza
– zwiększenie przyrostów masy ciała
– skrócenie okresu tuczu

Dawkowanie

– krowy:
– 3 tygodnie przed porodem – 50 g/szt./dobę
– od porodu do 100 dnia laktacji – 100 g/szt./dobę

– cielęta:
– do 75 kg mc – 10-20 g/szt./dobę
– powyżej 75 kg mc – 20-50 g/szt./dobę