img
  • 5 kg
    img
  • 25 kg
    img

Zastosowanie

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla krów o niskiej produkcji mleka i krów schodzących z laktacji oraz opasów.

 

 

Dawkowanie

od 100 do 150 g/szt./dzień lub 2,5 % do 3,5 % do paszy treściwej.

Skład

Kreda paszowa, chlorek sodu, fosfor jednowapniowy, tlenek magnezu, poestrakcyjna śruta sojowa bez GMO, gliceryna roślinna.