Zakiszacz pasz Vittrasil

Zakiszacz pasz Vittrasil
100 g 500 g
img
  • 100 g
    img
  • 500 g
    img

Roztwór podajemy:
• w silosie polewając na kolejne warstwy ugniatanej zielonki
• na polu przy pomocy aplikatora

Dawkowanie

• 1kg na 100 ton zakiszanej masy
Sposób przygotowania:
• 100g rozcieńczyć w 20 litrach wody
• 500g rozcieńczyć w 100 litrach wody

Skład

1 g VittraSil-u zawiera 1×1011 CFU bakterii kwasu mlekowego:
• Lactobacillus plantarum DSMZ 16627
• Pediiococcus acidilactici NCIMB 30005
poza tym zawiera:
• Lactobacillus Paracasei NCIMB 30151 – szczep produkujący enzym.