img
  • 1 kg
    img
  • 5 kg
    img
  • 25 kg
    img

Zastosowanie

ELITOX składa się z następujących czynników odżywczych:
Chitosan – wielowarstwowy krystaliczny biopolimer (glino-krzemian) z nanotechnologicznymi mostkami chitynowymi (rys.1) tworzącymi pułapkę dla mikotoksyn. Struktura i jonowe właściwości powodują biegunowe wiązanie aflatoksyn i fumonizyn oraz struktury niepolarne zearalenonu.
Enzymy w zakresie degradacji i transformacji dezaktywują i usuwają rozbudowane mikotoksyny takie jak: ZEA, DON, T-2, HT-2 niwelując pierścień epoksydowy. Są stabilne w procesie produkcji pasz i efektywne w warunkach przewodu pokarmowego.
Naturalne ekstrakty ziołowe oraz witamina C mają za zadanie regenerację wątroby i nerek oraz niwelowanie wolnych rodników.

Dawkowanie

Dla bydła:15-20g/szt/dzień przez 2-3 miesiące w ciągu roku.
Dla drobiu i trzody chlewnej: 0,5-2 kg / tonę paszy

Skład

Mączka za skorupiaków (10.3.1), węglan wapniowo magnezowy (11.1.3)