Extra Mas

Extra Mas
img
  • 1 kg
    img
  • 3 kg
    img
  • 25 kg
    img

Zastosowanie

Działanie na krowy:

Mannano-oligo-sacharydy:
• obniżają ilość produkowanych gazów żwaczowych, szczególnie metanu,
• działają w każdych warunkach środowiska żwacza,
• polepszają strawność paszy i wykorzystanie składników pokarmowych,
• podnoszą pH treści żwacza i obniżają poziom tlenu, co ułatwia rozwój bakterii trawiących włókno,
• stymulują rozwój bakterii wykorzystujących kwas mlekowy w żwaczu (Megasphera elsdeni i Selemonas ruminatum),
• zwiększają pobranie paszy i podnoszą wydajność mleczną,
• ograniczają występowanie kwasic oraz schorzeń racic,
• poprawiają wskaźniki rozrodu,
• są źródłem witamin z grupy B i substancji bioaktywnych,
• MOS wpływa na ekspansję cytokin w wątrobie i stymuluje naturalną odporność organizmu,
• wpływają na wielkość kosmków jelitowych i wydzielanych przez nie mucyn.
Beta – 1,3/1,6 – glukany
• wykazują właściwości immunomodukacyjne – pobudzają odporność nieswoistą,
• poprawiają odporność nabytą przez limfocyty T i B,
• tworzą specyficzną siateczkę wiążącą bakterie patogenne mikotoksyny o dużych rozmiarach, a czas usuwania ich z organizmu jest 7-8 razy krótszy w porównaniu do glinokrzemianów.

Selemax:
• szczególnie zalecany u krów w okresie przejściowym do szczytu laktacji,
• działanie prozdrowotne,
• wzrost odporności krów na choroby metaboliczne,
• zwiększa poziom selenu w surowicy, siarze i mleku,
• podnosi poziom trójjodotyroniny (T3) i zwiększa status antyoksydoredukcyjny,
• przeciwdziała chorobom rozrodczym (zamieranie płodów, zatrzymanie łożyska, zmiany nowotworowe.
• ochrona lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) przed utlenianiem,
• krowy przekazują Se do płodu za pośrednictwem łożyska, siary i mleka.

Rezultaty u cieląt:

Mannano-oligo-sacharydy:
• poprawia naturalną odporność cieląt,
• zapobiega biegunkom,
• przyspiesza rozwój żwacza u cieląt,
• o 15-20% szybszy wzrost oraz większe pobranie suchej masy paszy,
• znaczny wzrost kosmków jelitowych zwiększających strawność paszy i uzyskiwane przyrosty masy ciała,
• znacznie wyższe przyrosty masy ciała (17%) wynikające z poprawy zdrowotności jelit, których endemiczny rozwój jest rezultatem stosowania prebiotyków,
• antybiotyki wytwarzane przez bakterie z grupy lactobacillus, takie jak acidophilina, acidolina, lactobacilina i lactocidina, eliminują bakterie patogenne,
• bakterie jelitowe Bifidobacterium i Lactobacillus wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które obniżają pH jelita. Prowadzi to do zahamowania rozmnażania bakterii gnilnych i chorobotwórczych,
• bakterie bifidofilne zmieniają florę bakteryjną przewodu pokarmowego i eliminują mikroorganizmy wydzielające toksyny,
• zwiększają liczbę komórek kubkowych w jelicie wytwarzających i wydzielających mucyny do jelita czczego,
• wstępne badania wykazują, że eliminowane są również pierwotniaki Criptosporidium. Badania w toku,
• spadek występowania biegunek oraz miana Coli typu kałowego,
• znaczny spadek kosztu spożycia paszy/kg przyrostu masy ciała.

Beta – 1,3/1,6 – glukany:
• podnoszą odporność cieląt,
• duża żywotność cieląt po urodzeniu,
• większa aktywność układu odpornościowego,
• wzrost IgG, IgA i IgM,
• znaczne obniżenie liczby zachorowań na biegunki i inne schorzenia,
• większe przyrosty masy ciała (ok. 15%).

Selen:
• u rosnących płodów stymuluje rozwój i zwiększa aktywność układu odpornościowego,
• zwiększa produkcję przeciwciał u cieląt,
• reguluje metabolizm hormonów tarczycy i aktywność białek selenowych w procesach antyoksydacyjnych,
• niwelowanie i osłabianie wirusów oraz bakterii patogennych i niektórych pierwotniaków,
• zwiększa odporność młodych zwierząt,
• wzrost IgG, IgA i IgM.

Dawkowanie

Krowy i jałówki
– 3 tyg. do porodu – 20g/szt./dz.
– po porodzie do skutecznego krycia (ok 60 dni) – 10 g/szt./dz.

Cielęta
– po urodzeniu do 60 dnia życia – 5 g/szt./dz.

Skład

Drożdże inaktywowane wzbogacone selenem organicznym (3b813), metabolity drożdży Saccharomyces cerevisiae (12.1.5), beta 1,3 / 1,6 glukany, mannanooligosacharydy.