Selactive

Selactive
25 kg
img
  • 25 kg
    img

Działanie na krowy mleczne:
Po szczycie laktacji 15-20g/szt/dz
• niwelowanie obniżonego pH żwacza – zapobieganie kwasicy,
• stymulowanie rozwoju bakterii bifidofilnych ( Megasphera elsdeni, Selenomanas, Bifidobacterium),
• zwiększenie wydajności mlecznej poprzez wyższe pobranie paszy ( o 10%) oraz % tłuszczu, % białka i % kazeiny,
• poprawia wykorzystanie energetyczne i białkowe paszy,
• obniżą poziom mocznika w mleku – lepsze wykorzystanie azotu,
• wzbogacenie mleka selenem z drożdży selenowych.

Działanie na cielęta:
• znacznie podnosi odporność nowonarodzonych i starszych cieląt,
• duża żywotność cieląt po wycieleniu – ograniczenie biegunek,
• obniżenie śmiertelności cieląt zwłaszcza w pierwszych tygodniach po urodzeniu,
• eliminacja bakterii patogennych (E.coli, Salmonella) oraz pasożytów (Eimeria sp., Cryptosporidium),
• znaczne większe przyrosty masy ciała (ok. 15%).

Dawkowanie

Bydło:
początkowo 40g/szt./dz;
po 14 dniach 25 g/szt./dz

Cielęta:
10-5 g/szt./dz.

Skład

Mannanooligosacharydy (MOS), metabolity Saccharomyces cerevisiae (12.1.5) drożdże selenowe (3b813).