img
  • 3 kg
    img
  • 25 kg
    img

VITTRA CHOLINA DZIĘKI FORMIE MATRIX JEST SUKCESYWNIE UWALNIANA W ŻWACZU PRZEZ 6 – 8 GODZIN. Z KOLEI TŁUSZCZ TYPU INERT W FORMIE TRIACYLOGLICERYDÓW CHRONI PRZED ROZKŁADEM W ŻWACZU I WSPIERA DOSTĘPNOŚĆ CHOLINY W JELICIE CIENKIM ORAZ POPRAWIA BILANS ENERGETYCZNY.

Dawkowanie

od 20 do 60 g/szt./dzień 2 – 3 tygodnie przed porodem oraz w pierwszej fazie laktacji

Skład

Kwasy tłuszczowe estryfikowane glicerolem (13.6.2)