BIELSA – 50 tys. nasion FAO 250-260

BIELSA – 50 tys. nasion  FAO 250-260
img
  • 50 tys. nasion
    img

Dlaczego warto zasiać odmianę BIELSA?

Jakościowa kiszonka

Optymalny pod względem strawności stosunek skrobi szklistej (flint) i mączystej (dent) w ziarnie, dzięki któremu uzyskujemy wysoką wartość technologiczną kiszonki.

Duży udział masy kolb

Duży udział masy kolb w plonie ogólnym zwiększa wydajność energetyczną kiszonki oraz stwarza możliwość uprawy także na ziarno z wysokim potencjałem.

Bardzo dobre wyniki ilościowe

Plony świeżej masy dochodzące do 70 t/ha, dzięki dużym, dobrze ulistnionym roślinom, z wyraźnym efektem stay-green.

Duże kolby to wysoka koncentracja energii. Jednym z najważniejszych parametrów który powinien być brany pod uwagę przy wyborze odmiany to udział kolb a tak naprawdę ziarna. W odmianie BIELSA wysoki udział ziarna w ogólnej masie kiszonki decyduje o jej maksymalnej wartości energetycznej.