MANDRINO – 50 tys. nasion FAO 240-250

MANDRINO – 50 tys. nasion  FAO 240-250
img
  • 50 tys. nasion
    img

Dlaczego warto zasiać odmianę MANDRINO?

Plon i wilgotność

Wysoki potencjał plonowania zarówno na ziarno jak i jakościową kiszonkę. Dzięki ziarniakom w typie zbliżonym do dent uzyskujemy niskie wilgotności przy zbiorze.

Plastyczność

Odmiana uniwersalna pod względem doboru stanowiska, zachowująca stabilność i regularność plonowania na większości stanowisk.

W dobrej kondycji do końca

Dzięki dużym, dobrze ulistnionym roślinom, z wyraźnym efektem stay-green mamy gwarancję uzysku odpowiedniej ilości paszy w odpowiednim czasie.

 

Ekonomika uprawy kukurydzy na ziarno powinna cechować się wysokim plonem ziarna ale także jego niską wilgotnością, aby nie generować dodatkowych kosztów suszenia. Z kolei w uprawie na kiszonkę duży udział kolb i ziarna przekłada się na wysoką wartość żywieniową uzyskiwanej paszy.