CESONE – 80 tys. nasion FAO 240-250

CESONE – 80 tys. nasion  FAO 240-250
img
  • 80 tys. nasion
    img

Dlaczego warto zasiać odmianę CESONE?

• bardzo wysoki potencjał plonu ziarna jak i suchej masy

• bardzo dobra zdrowotność w szczególności łodyg z wysoką odpornością na wyleganie

• wysoka jakość masy kiszonkowej

• wysoki udział kolb w masie kiszonkowej

• możliwość wykorzystania ziarna na cele młynarskie

• bardzo wysoka odporność na okresowe niedobory wilgoci